• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Witamy na stronie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy!

ZMARŁ DR PIOTR SKUBIDA

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 marca 2023 r. w wieku 70 lat niespodziewanie odszedł

Dr Piotr Skubida

Wieloletni pracownik Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, kierownik Pracowni Technologii Pasiecznych, serdeczny Przyjaciel i życzliwy Kolega. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu chorób pszczół, gospodarki pasiecznej, jakości produktów pszczelich i pszczelarstwa ekologicznego. Koordynator i ekspert w badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u pszczół. Główny organizator wielu edycji Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Prezes Koła Pszczelarzy Naukowców w Puławach. Ceniony wykładowca na konferencjach i sympozjach naukowych oraz szkoleniach pszczelarzy praktyków. Biegły sądowy z zakresu oceny strat spowodowanych niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin.

Niezwykle ciepły. Zawsze skromny. Służący radą, wsparciem i pomocą. Lubiany i szanowany.

Naszego Kolegę pożegnamy 9 marca 2023 r.

Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 13:00 w Kościele pw. Św. Józefa w Puławach. Poprzedzona będzie modlitwą różańcową o godz. 12:30, następnie uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Włostowickiej.

Rodzinie drogiego Kolegi Piotra składamy wyrazy szczerego współczucia
Na zawsze pozostanie On w naszej pamięci.

 
 
 

 

 


 

 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie jest dobrowolną niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą prawa i interesy pszczelarzy zrzeszonych w związku. Działa na zasadzie rolniczego zrzeszenia branżowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników /Dz.U.Nr.32 poz.217/. Terenem działania związku jest obszar województwa z przed 1999r. i innych terenów, z których pszczelarze deklarują chęć przynależności.

Celem Związku jest stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarza, kontynuowanie tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich i dawnego Związku Pszczelarskiego. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy. Na terenie działalności Związku istnieje 48 Kół w których zrzeszonych jest na dzień 31.07.2020 r. 2450 członków posiadających 74700 rodzin pszczelich.

Swoją działalność Związek opiera na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych Kołach Pszczelarzy, jak również poprzez prowadzenie działanlości gospodarczej. Majątek Związku stanowi dom wraz z działką przy ul. Hipotecznej 3, w którym mieści się siedziba Związku oraz "DOM MIODU" prowadzący sprzedaż miodów naturalnych bezpośrednio z pasieki, miodów pitnych, wyrobów z wosku, apiterapeutyków, węzy pszczelej, uli, sprzętu i narzędzi pszczelarskich, kosmetyków produkowanych na bazie produktów pszczelich oraz wyrobów cukierniczych.