• 100 milionów lat!

    Co najmniej tyle pszczoły żyją na Ziemi. Pochodzą więc z czasów, kiedy na Ziemi królowały jeszcze dinozaury. Odnaleziono aż tak stare bursztyny z zatopionymi w nich pasiastymi owadami. Wśród pszczół występują osobniki matka, trutnie i robotnice.

    czytaj więcej

    trzy-slowa-o-pszczolach,88.html

Interwencje pszczelarskie 2024r

Zakup Sprzętu pszczelarskiego 2024r

W związku z realizacją programów wsparcia pszczelarstwa w roku 2024r prosimy o przesłanie do 15.12.2023 r. wypełnionych tabel z zapotrzebowaniem dla członków waszego koła na leki, matki/odkłady i sprzęt pszczelarski. Nabór wniosków planowany jest od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r. szczegółowe wytyczne można uzyskać na stronie ARIMR link  https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2024

 

W programowaniu 2024 będą brane pod uwagę stany rodzin pszczelich na dzień 30.09.2023r. W związku z problemami jakie wystąpiły przy składaniu wniosków o przyznanie środków na realizacje programów prosimy o przemyślane podawanie stanów rodzin. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że stan rodzin na 30.09.2023r nie może być niższy niż stan, który poda pszczelarz w trakcie ubiegania się o płatność do przezimowanych rodzin. Mając na uwadze, że w trakcie realizacji programów wsparcia korzystamy z tego samego systemu, który obsługuje ewidencję członków związku, ilość ta nie powinna również odbiegać od podawanej w trakcie naliczania składek w 2024 r.

W późniejszym czasie zostaną przesłane do prezesów w formie elektronicznej dane pszczelarzy z prośbą o wypełnienie ilości posiadanych rodzin.

Interwencja I.6.1 - wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej:

Wniosek o przyznanie pomocy złożymy na zorganizowanie 4 szkoleń o miejscu i czasie poinformujemy po zatwierdzeniu projektu.

W ramach interwencji I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”  w załączeniu przesyłamy zapotrzebowanie indywidualne dla pszczelarza, które prosimy dostarczyć do biura do 15.12.2023 r. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:

1) miodarek,

2) odstojników,

3) dekrystalizatorów,

4) stołów do odsklepiania plastrów,

5) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,

6) topiarek do wosku,

7) urządzeń do kremowania miodu,

8) refraktometrów,

9) wózków ręcznych do transportu uli,

10) wialni do pyłku,

11) uli lub ich elementów,

12) krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,

13) urządzeń do omiatania pszczół,

14) poławiaczy pyłku,

15)sprzętu do pozyskiwania pierzgi,

16) wag pasiecznych,

17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),

18) kamer cyfrowych/fotopułapek (wartość refundacji do 300 zł za urządzenie).

Limit refundacji pozostaje bez zmian czyli 100 zł do rodziny pszczelej i nie więcej niż 60% wartości netto zakupu. Wymóg minimum 10 rodzin pszczelich na dzień 30.09.2023 oraz wprowadzanie miodu do obrotu zgodnie z przepisami prawa (np. w ramach RHD bądź SB).

 Interwencja I.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi:

W załączeniu przesyłamy tabele z zapotrzebowaniem na leki dla członków waszego koła oraz listę dopuszczonych leków wraz z zaleceniami do ich zastosowania.  W zapotrzebowaniu na leki prosimy uzupełnić ilości rodzin na dzień 30.09.2023r oraz zamawiane ilości leków. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać ceny za poszczególne leki jednakże będziemy zabiegać o maksymalną kwotę refundacji w wysokości 90% wartości netto leków. Listy z zapotrzebowaniem prosimy o dostarczenie do dnia 15.12.2023 r.

Schemat przydzielania leków pozostał bez zmian

Ilość rodzin

Ilość opakowań leków

5-7

1 opakowanie

8-12

2 opakowania

13-17

3 opakowania

18-22

4 opakowania

Dalej analogicznie

 

  

W ramach interwencji I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”  Pszczelarze mogą jedynie indywidualnie wnioskować w tym działaniu. Związek nie pośredniczy w uzyskaniu dotacji jednakże możemy pomóc w wypełnieniu wniosku w biurze WZP. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej:

1) przyczep (lawet) do przewozu uli;

2) urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;

3) wag pasiecznych;

4) elektryzatorów (pastuchów elektrycznych);

5) lokalizatorów GPS uli;

6) ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

 

Interwencja I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół:

Prosimy o zbieranie imiennego zapotrzebowania na matki i odkłady pszczele. Uzupełnienie zestawienia zbiorczego pozwoli na szybkie złożenie zapotrzebowania danego koła do hodowcy co będzie skutkować szybszym dostarczeniem matek na co w ubiegłych latach skarżyli się pszczelarze. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy aktualnego cennika matek pszczelich i odkładów. Jednakże w celu zamówienia matek i odkładów od producentów musimy jak najszybciej zebrać zapotrzebowania. W bieżącym roku pszczelarz posiadający do 10 rodzin pszczelich może zakupić matki i odkłady bez wymogu posiadania RHD/SB. Natomiast większe pasieki powyżej 10 rodzin muszą posiadać numer RHD/SB. Nadal obowiązywać ma maksymalny limit 50% matek lub 20% odkładów w stosunku do ilości posiadanych rodzin pszczelich na dzień 30.09.2023. Preferowane pasieki do produkcji odkładów:

Stanisław Chojak – tel. 660 487 799 Wola Tulnicka 55, 21-220 Siemień

Andrzej Buczek – tel. 664 048 803 ul. Obrońców Pokoju 10/14, 21-010 Łęczna

Tomasz Matacz – tel. 600 590 459 Kolonia Zakrzew 8, 23-155 Kolonia Zakrzew

Henryk Jaśkowski – tel. 883 305 335 ul. Gospodarcza 3, 24-220 Niedrzwica Kościelna

Mirosław Kowalczyk – tel. 608 777 071 Majdan Starowiejski 38, 23-155 Zakrzew

Piotr Różyński – tel. 601 146 482 Al. Niepodległości 31m12, 23-210 Kraśnik

Mieczysław Janik - tel. 511 028 492 Pszczela Wola1/24, 23-107 Strzyżewice

Andrzej Bańka – tel. 724 603 438 Branew Szlachecka 96, 23-304 Dzwola

Jerzy Pietraś – tel. 665 434 069 Jaroszewice 5, 24-200 Bełżyce

Marek Rożek– tel. 666 020 719 Nowa Osada 34, 23-302 Godziszów

Ryszard Kępa – tel. 509 678 365  Polanówka 23B, 23-107 Strzyżewice

Hodowcy matek pszczelich pozostają identyczni jak w poprzednich latach po otrzymaniu cenników od producentów zostaną wyliczone kwoty jakie pszczelarz będzie wpłacał za matki. Prosimy o uzupełnienie imiennego zapotrzebowania na matki oraz odkłady i dostarczenie go do 15.12.2023 r.

 

Interwencja I.6.7 - Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Wsparcie można przeznaczyć na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu.

W nawiązaniu do wyników kontroli prosimy o rozważne dokonywanie wypełniania zapotrzebowani gdyż może zaistnieć sytuacja, że nie będzie możliwości do rozszerzenia złożonego zapotrzebowania. Złożenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do zakupu leków, matek, odkładów czy sprzętu z zapotrzebowania. W związku z tym, że przy rozdziale środków uwzględniani są jedynie pszczelarze którzy zgłosili chęć zakupu nie ma możliwości stworzenia jakiegokolwiek marginesu, który by pozwalał na dopisanie pszczelarza w późniejszym terminie. Jedyną możliwością jest wykorzystanie na ten cel przyznanych już środków w sytuacji rezygnacji pierwotnego wnioskodawcy.